Fırat üniversitesi test raporu

 

 

                                                       FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEST RAPORU

                                                                       ERTÜRBÜLATÖR

                                                                    TEKNİK RAPOR
                 Sayı:800/48                                                                                                 5/11/1999
                 Konu:Türbülatörlerin Kullanılabilirliginin Araştırılması
                Isı transferinin arttırılması veya hava yakıt karışımının daha iyi yanması sağla
                mak için akış ortamının türbülans şiddetinin arttırılması gerekir.Bilindigi gibi
                teoride ısı geçişi iyiligi ve akışkanın daha iyi karışmasını sağlamak için akış
                kanı hareketlendirecek türbülatörlerin kullanılması zaruridir.Türbülatörler
                (türbülans üreticeleri)şekilde görüldügü gibi akışkanı karıştırarak ek türbülans
                üretir.Ek türbülans sayesinde akışkanlar daha iyi karışır,akışkanın akım yolu uzar,
                daha iyi ve daha verimli yanma gerçekleşir.Böylece motor içerisinde,eksoz moni
                foldunda,eksoz supablarında ve eksoz susturucusunda artık madde birikimi ve 
                çökelmesi az olur ve bu gibi motor parçalarının kullanım ömürleri uzar.
                Akış ortamına yerleştirilen türbülatörler,akışkanın sınır tabakasının parçalanmasını
                ve tekrarlı olarak yeniden oluşmasını sağlar.Duman borulu kazan hücreleri,türbü
                latörleri uzun bir süredir kazanların duman boruları içerisinde kullanmaktadır.
                Türbülatörler,dönmeli ve şiddetli akış ürettiklerinden,benzinli motorlarda benzin
                ile havanın daha homojen karışımını sağlamakta ve akışkana ek dönme vermek
                tedir.Böylece karbüratör girişine monte edilen türbülatör vasıtasıyla karbüratörde
                oluşan şiddetli türbülans sayesinde hava-yakıt karışımı homojen olarak karışmakta,
                iri yakıt damlaları da şiddetli türbülansla pulverize hala gelmektedir.
                Emme manifoldu girişine monte edilen türbülatör vasitası ile de türbülansın sönüm
                lemeden şiddetinin arttırılması amaçlanmıştır.
                Elazığ Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Otomotiv A.B.D laboratuarında,
                benzinli motorlarda,eşit motor ayarlarında,hem türbülatörlü hemde türbülatörsüz
                deneyler yapılmıştır ve yapılan deneyler sonucu aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
                Deneyler benzinli motorun hem kalbüratör girişine hemde emme manifoltu girişine
                Türbülatör yerleştirilerek gerçekleştirilmiş ve yapılan deneyler sonucunda aşağıdaki
                sonuçlar elde edilmiştir.Türbülatörlerin:
                -Hava-yakıt karışımını mükemmel sağladığı,
                -Benzin sarfiyatını düşürdügü,
                -Yanma iyileştiginden dolayı vuruntuyu önlediği ve bu nedenle motorun sessiz
                 çalıştığı,
                -Devamlı ölçülerek kontrol altında tutulan eksoz emisyondaki çevre kirletici artıkların
                 azaldığı,
                -Yanma iyileşeceğinden,motor parçalarında karbon birikintilerinin azalacağı,
               -Motor düzenli çalışacağından motor ömrünün artacağı,
               -Yanmanın daha düzenli olması sonucu bujilerin kullanım ömürlerinin artacağı,
               -Motor yağının kullanım ömrünün artacağı,tespit edilmiştir.

               Göründügü gibi kalbüratör girişine ve emme manifoltu girişine yerleştirilen
               türbülatörler ile teorikte olduğu gibi deneyler sonucunda da Türbülatörlerin
               yanmayı iyileştirdiği tespit edilmiştir.
                Türbülatörlü durumlarda,hava akışında bir zorlama olup olmadığı araştırılmak
                üzere türbülatörlü ve türbülatörsüz durum için düz boru deneyi yapılmıştır,düz
                boruda türbülatörlü hal ile,türbülatörsüz hal için basınç kayıpları ölçülerek kar-
                şılaştırılmıştır.Akışkanın iyi karışması ve motor performansındaki artış yanında 
                basınç kayıplarındaki artışın ihmal edilecek kadaraz olduğu tespit edilmiştir.
               Türbülatörün ürettiği dönmeli akışı tespit edebilmek için;akış gözleme deneyleri
                yapılmış,cam boru içerisinde yerleştirilen türbülatörün akışkanı mükemmel karış-
                tırdığı,her kanatın bir dönmeli türbülans üretici olduğu fotoğraf ve video görüntüleri
                ile tespit edilmiştir.
                 Son zamanlarda bir çok otomotiv firmasıda türbülatörlerin faydalarını kavramış,
                 fakat türbülatörlerin imalatlarının güçlügünden ve ek ekonomik maliyet getirecegin
                 den,bunun yanında yavaş yavaş karbüratörlü araçların yerini enjeksiyonlu araçların
                 alınması nedeniyle türbülatör kullanılmamıştır.
                 Fakat mono enjektörlü(tek enjektörlü) ve multi enjektörlü (her silindir girişine
                 1enjektör) motorlarda emme manifoltu girişine türbülatör yerleştirilmesiyle
                 daha güzel hava-yakıt karışımı sağlana bileceginden yanmanın iyleşeceği ve
                 karbüratörlü motorlardaki güç artışlarının bu tip motorlarda da görülecegi kanaa
                 tine varılmıştır.
                 Türbülatörler karbüratör üzerine sabit sökülmez yapılmış olsa imalatları çok güç 
                 bakımlarının bazen imkansız olması gibi sorunlarla karşılaşılırdı.Böyle tak-çıkar
                 lı olmasıyla değiştirilme kolaylığı,bakım kolaylığı,daha ucuza maliyet ve imalat
                 kolaylığı sağlanmıştır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !